Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Ünvanı : Baha Deri - Özkan Bahadır ÖZTÜRK
Adresi : Demetgül Mah. 423. Sok. 14 / A Yenimahalle / ANKARA
Web Adresi : http://www.bahaderi.com
E-posta: bahaderi@hotmail.com
Telefon Numarası :0312 334 62 72
ALICI
Adı Soyadı/Ünvanı:
Adres:
Telefon:
e-posta:
                 
MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait  www.bahaderi.com  web sitesinden elektronik ortamda veya 0312 334 62 72 telefondan sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı , ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.bahaderi.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ:Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından ………….tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.
MADDE 4- ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:Ürün, alıcının teslimini talep etmiş olduğu …………………………………………... adresinde ………………………….'a teslim edilecektir.
MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve ürün bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, ürünün siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:Alıcı, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Fatura iade edilmelidir. Ürünün tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürünt bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (Üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcıya aittir.
MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürünü 20 (yirmi) gün içinde iade alir. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı ürünün ifasının imkansızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(on) gün içinde iade edilir. Üretici kaynaklı hatalı ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden hatalı olan ürünler, müşteri memnuniyeti ilkesiyle gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.
MADDE 8- SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:Ürünün türü, Miktarı, Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dahil Satış Bedeli www.bahaderi.com adlı web sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
MADDE 9- ÜRÜN PEŞİN FİYATI:Ürün peşin fiyatı sipariş sonu e-posta ile atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
MADDE 10- VADELİ FIYAT:Ürün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
MADDE 11- FAİZ:Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde % 30'dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı 13.md. hükmünce sorumludur.
MADDE 12- PEŞİNAT TUTARI:Ürün peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
MADDE 13- ÖDEME PLANI:Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
MADDE 14- CAYMA HAKKI: Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefonla ( 0312 334 62 72) ile bildirimde bulunulması ve ürünün 15. md. hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.bahaderi.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.
MADDE 15- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:Niteliği itibarıyla kişiye özel standart dışı üretimi yapılmış ürünler iade edilemeyecek türdendir, cayma hakkinin kullanılabilmesi için ürünlerin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
MADDE 16- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:Alıcı, kredi karti ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
MADDE 17- YETKİLİ MAHKEME:İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.